เครื่องอ่านบาร์โค้ด

สแกนและอ่านบาร์โค้ดที่มีอยู่จากไฟล์รูปภาพ

.png, .jpg, .jpeg, .svg, .webp ได้รับอนุญาต ขนาดสูงสุด 3072 MB
เปลี่ยนฉันจากตัวจัดการภาษาในแผงควบคุมผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาที่มีประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่