เครื่องมือสร้าง QR code PIX Payment

สร้าง QR code PIX Payment ที่ง่ายและปรับแต่งได้ภายในไม่กี่นาที

รหัส CPF, CNPJ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ หรือ กุญแจสุ่ม
.jpg, .jpeg, .png, .gif ได้รับอนุญาต ขนาดสูงสุด 2 MB
.jpg, .jpeg, .png, .gif ได้รับอนุญาต ขนาดสูงสุด 2 MB
.jpg, .jpeg, .png, .gif ได้รับอนุญาต ขนาดสูงสุด 2 MB
px
สมัครเพื่อบันทึกไว้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทดสอบ QR code ที่คุณตั้งค่าไว้ก่อนที่จะใช้งานจริง
QR Code ดูเหมือนจะอ่านได้
QR Code อาจไม่สามารถอ่านได้ ปรับการตั้งค่าหรือเนื้อหาของ QR code ของคุณ