เครื่องมือสร้าง QR code ข้อความ

สร้าง QR code ข้อความ ที่ง่ายและปรับแต่งได้ภายในไม่กี่นาที

.jpg, .jpeg, .png, .gif ได้รับอนุญาต ขนาดสูงสุด 0.5 MB
.jpg, .jpeg, .png, .gif ได้รับอนุญาต ขนาดสูงสุด 0.5 MB
px
สมัครเพื่อบันทึกไว้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทดสอบ QR code ที่คุณตั้งค่าไว้ก่อนที่จะใช้งานจริง