ประวัติความเป็นมาของคิวอาร์โค้ด

Created on 25 December, 2023ทั่วไป • 50 views

ประวัติความเป็นมาของคิวอาร์โค้ด จากการติดตามยานพาหนะสู่ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน คิวอาร์โค้ดได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา โดยมีการนำไปใช้ในหลากหลายสาขาตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการแพทย์ มาติดตามวิวัฒนาการของคิวอาร์โค้ดกัน

คิวอาร์โค้ด (QR Code) ย่อมาจากคำว่า Quick Response Code เป็นรหัสแบบสองมิติที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดแบบเดิมๆ คิวอาร์โค้ดถูกคิดค้นขึ้นในปี 1994 โดยบริษัท Denso Wave ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ในการติดตามยานพาหนะและชิ้นส่วนในกระบวนการผลิต


ในช่วงแรก คิวอาร์โค้ดไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่ในช่วงทศวรรษที่ 2000 คิวอาร์โค้ดเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มใช้ในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และแคมเปญทางการตลาดต่างๆ

ในช่วงปี 2010 คิวอาร์โค้ดเริ่มแพร่หลายไปทั่วโลก โดยมีการนำไปใช้ในหลากหลายสาขา เช่น การตลาด การชำระเงิน การติดตามสินค้า และการตรวจสอบเอกสาร

ปัจจุบัน คิวอาร์โค้ดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา โดยสามารถพบเห็นได้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา บัตรเข้าชมงานต่างๆ และแม้แต่บนผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม


**วิวัฒนาการของคิวอาร์โค้ด**

ในช่วงแรก คิวอาร์โค้ดมีขนาดใหญ่และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เพียงไม่กี่ตัวอักษร แต่ในช่วงทศวรรษที่ 2000 คิวอาร์โค้ดได้มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้น

ในปี 2008 บริษัท Denso Wave ได้เปิดตัวคิวอาร์โค้ดเวอร์ชัน 3.0 ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 2,953 ไบต์ หรือประมาณ 7,089 ตัวอักษร

ในปี 2015 บริษัท Denso Wave ได้เปิดตัวคิวอาร์โค้ดเวอร์ชัน 4.0 ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 4,296 ไบต์ หรือประมาณ 12,398 ตัวอักษร


**การใช้งานคิวอาร์โค้ดในปัจจุบัน**

ในปัจจุบัน คิวอาร์โค้ดถูกนำไปใช้ในหลากหลายสาขา เช่น

* **การตลาด:** คิวอาร์โค้ดสามารถใช้ในการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างง่ายดาย เช่น การสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับคูปองส่วนลดหรือข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชันต่างๆ

* **การชำระเงิน:** คิวอาร์โค้ดสามารถใช้ในการชำระเงินได้ โดยผู้ใช้สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อชำระเงินสำหรับสินค้าหรือบริการได้อย่างง่ายดาย

* **การติดตามสินค้า:** คิวอาร์โค้ดสามารถใช้ในการติดตามสินค้าได้ โดยผู้ผลิตสามารถติดคิวอาร์โค้ดไว้บนผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น วันหมดอายุ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต

* **การตรวจสอบเอกสาร:** คิวอาร์โค้ดสามารถใช้ในการตรวจสอบเอกสารได้ โดยผู้ใช้สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบว่าเอกสารนั้นเป็นของแท้หรือไม่


**อนาคตของคิวอาร์โค้ด**

คิวอาร์โค้ดมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต โดยคาดว่าคิวอาร์โค้ดจะถูกนำไปใช้ในหลากหลายสาขา เช่น

* **การคมนาคม:** คิวอาร์โค้ดสามารถใช้ในการคมนาคมเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตารางการเดินรถหรือข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางได้อย่างง่ายดาย

* **การท่องเที่ยว:** คิวอาร์โค้ดสามารถใช้ในการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย

* **การศึกษา:** คิวอาร์โค้ดสามารถใช้ในการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการบ้านได้อย่างง่ายดาย

* **การแพทย์:** คิวอาร์โค้ดสามารถใช้ในการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับยาหรือข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาได้อย่างง่ายดาย


คิวอาร์โค้ดเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงมาก และคาดว่าคิวอาร์โค้ดจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต