ประเภทต่างๆ ของคิวอาร์โค้ด

Created on 25 December, 2023ทั่วไป • 73 views

ประเภทต่างๆ ของคิวอาร์โค้ด จากมาตรฐานสู่วงกลม คิวอาร์โค้ดมีหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของคิวอาร์โค้ดและวิธีเลือกประเภทที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ

คิวอาร์โค้ดแบ่งออกเป็นหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันไป ประเภทหลักๆ ของคิวอาร์โค้ดมีดังนี้


1. คิวอาร์โค้ดมาตรฐาน (Standard QR Code)


คิวอาร์โค้ดมาตรฐานเป็นประเภทที่พบเห็นได้ทั่วไปมากที่สุด โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 4,296 ไบต์ หรือประมาณ 12,398 ตัวอักษร คิวอาร์โค้ดมาตรฐานสามารถใช้ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์


2. คิวอาร์โค้ดแบบไมโคร (Micro QR Code)


คิวอาร์โค้ดแบบไมโครมีขนาดเล็กกว่าคิวอาร์โค้ดมาตรฐาน โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 35 ไบต์ หรือประมาณ 100 ตัวอักษร คิวอาร์โค้ดแบบไมโครมักใช้ในการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ต้องการพื้นที่จัดเก็บมากนัก เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล


3. คิวอาร์โค้ดแบบวงกลม (Circular QR Code)


คิวอาร์โค้ดแบบวงกลมมีรูปร่างเป็นวงกลมแทนที่จะเป็นสี่เหลี่ยม โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 7,089 ไบต์ หรือประมาณ 20,816 ตัวอักษร คิวอาร์โค้ดแบบวงกลมมักใช้ในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บมาก เช่น ภาพหรือวิดีโอ


4. คิวอาร์โค้ดแบบ PDF417


คิวอาร์โค้ดแบบ PDF417 เป็นประเภทที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 2,710 ไบต์ หรือประมาณ 7,954 ตัวอักษร คิวอาร์โค้ดแบบ PDF417 มักใช้ในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บมาก เช่น เอกสารหรือภาพที่มีขนาดใหญ่


5. คิวอาร์โค้ดแบบ Data Matrix


คิวอาร์โค้ดแบบ Data Matrix เป็นประเภทที่สามารถทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่เลวร้ายได้ดี โดยสามารถทนทานต่อความร้อน ความชื้น และแสงแดดได้ดีกว่าคิวอาร์โค้ดประเภทอื่นๆ คิวอาร์โค้ดแบบ Data Matrix มักใช้ในการติดตามสินค้าหรือชิ้นส่วนในกระบวนการผลิต


นอกจากประเภทหลักๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีคิวอาร์โค้ดประเภทอื่นๆ อีกหลายประเภท เช่น คิวอาร์โค้ดแบบสี คิวอาร์โค้ดแบบภาพเคลื่อนไหว และคิวอาร์โค้ดแบบเสริมความปลอดภัย เป็นต้น


การเลือกใช้คิวอาร์โค้ดประเภทต่างๆ


การเลือกใช้คิวอาร์โค้ดประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและปริมาณข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ โดยทั่วไปแล้ว คิวอาร์โค้ดมาตรฐานเป็นประเภทที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณที่เหมาะสมและมีขนาดที่ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป


หากต้องการจัดเก็บข้อมูลในปริมาณที่ไม่มากนัก เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล สามารถใช้คิวอาร์โค้ดแบบไมโครได้


หากต้องการจัดเก็บข้อมูลในปริมาณที่มาก เช่น ภาพหรือวิดีโอ สามารถใช้คิวอาร์โค้ดแบบวงกลมหรือคิวอาร์โค้ดแบบ PDF417 ได้


หากต้องการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่เลวร้าย สามารถใช้คิวอาร์โค้ดแบบ Data Matrix ได้


**ตัวอย่างการใช้งานคิวอาร์โค้ดประเภทต่างๆ**

  1. คิวอาร์โค้ดมาตรฐาน: ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์
  2. คิวอาร์โค้ดแบบไมโคร: ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ต้องการพื้นที่จัดเก็บมากนัก เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล
  3. คิวอาร์โค้ดแบบวงกลม: ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บมาก เช่น ภาพหรือวิดีโอ
  4. คิวอาร์โค้ดแบบ PDF417: ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บมาก เช่น เอกสารหรือภาพที่มีขนาดใหญ่
  5. คิวอาร์โค้ดแบบ Data Matrix: ใช้ในการติดตามสินค้าหรือชิ้นส่วนในกระบวนการผลิต


คิวอาร์โค้ดเป็นเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายและสามารถนำไปใช้ในหลากหลายสาขา การเลือกใช้คิวอาร์โค้ดประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและปริมาณข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ