การใช้งานคิวอาร์โค้ดในการตลาด

Created on 25 December, 2023ทั่วไป • 870 views

การใช้งานคิวอาร์โค้ดในการตลาด เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพิ่มยอดขาย และสร้างความภักดี เรียนรู้วิธีใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อขยายธุรกิจและเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณในรูปแบบใหม่

คิวอาร์โค้ดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถใช้ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยสมาร์ทโฟน


การใช้งานคิวอาร์โค้ดในการตลาดมีหลากหลายรูปแบบ เช่น


 1. การโฆษณา: คิวอาร์โค้ดสามารถใช้ในการโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างง่ายดาย เช่น การสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับคูปองส่วนลดหรือข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชันต่างๆ
 2. การบรรจุภัณฑ์: คิวอาร์โค้ดสามารถติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ส่วนผสม วันหมดอายุ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต
 3. การค้าปลีก: คิวอาร์โค้ดสามารถใช้ในการค้าปลีกเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างง่ายดาย เช่น การสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูรีวิวสินค้าหรือข้อมูลเกี่ยวกับราคา
 4. อีคอมเมิร์ซ: คิวอาร์โค้ดสามารถใช้ในการอีคอมเมิร์ซเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้อย่างง่ายดาย เช่น การสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม หรือการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อชำระเงิน
 5. การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย: คิวอาร์โค้ดสามารถใช้ในการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย เช่น การสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อติดตามแบรนด์บนโซเชียลมีเดียหรือการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด


ประโยชน์ของการใช้คิวอาร์โค้ดในการตลาด


การใช้คิวอาร์โค้ดในการตลาดมีประโยชน์มากมาย เช่น


 • เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค: คิวอาร์โค้ดสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคได้ โดยผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย
 • เพิ่มยอดขาย: คิวอาร์โค้ดสามารถเพิ่มยอดขายได้ โดยผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับคูปองส่วนลดหรือข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชันต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • สร้างความภักดีของลูกค้า: คิวอาร์โค้ดสามารถสร้างความภักดีของลูกค้าได้ โดยผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย
 • ติดตามผลลัพธ์: คิวอาร์โค้ดสามารถติดตามผลลัพธ์ได้ โดยผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย


ตัวอย่างการใช้งานคิวอาร์โค้ดในการตลาด


มีตัวอย่างการใช้งานคิวอาร์โค้ดในการตลาดมากมาย เช่น


 • บริษัทเครื่องสำอาง L'Oréal ได้ใช้คิวอาร์โค้ดในการโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับคูปองส่วนลดหรือข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชันต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • บริษัทค้าปลีก Walmart ได้ใช้คิวอาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ส่วนผสม วันหมดอายุ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต
 • บริษัทอีคอมเมิร์ซ Amazon ได้ใช้คิวอาร์โค้ดในการโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้อย่างง่ายดาย
 • บริษัทโซเชียลมีเดีย Facebook ได้ใช้คิวอาร์โค้ดในการโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อติดตามแบรนด์บนโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย


คิวอาร์โค้ดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง